Velkommen

Jeg er uddannet psykoterapeut (MPF), coach, mindfulness instruktør, cand. pæd. pæd psyk og sygeplejerske med mange års erfaring indenfor psykiatrien især på ungeområdet og med specialiseret viden omkring recoveryprocesser, spiseforstyrrelser og Pro-Ana hjemmesider.


“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre,
uden at hun holder noget af dets liv i sin hånd.”

(K.E. Løgstrup)